https://www.eturn.eu/signature/eturn-handtekening/logo-eturnx2.png

2

Powerful services

Turnkey PV-installaties en allround EPC Contracting

Efficiëntie en prestaties in duurzame energieopwekking

ETURN staat voor efficiëntie en prestaties in duurzame energieopwekking. Wij realiseren zowel turnkey PV-installaties als (deel-)projecten op contractbasis in het kader van nieuwbouw of renovatie. Onze dienstverlening is toegespitst op wooncomplexen, agrarische, industriële en utiliteitsgebouwen en omvat:

A4 Ruyghoek
Melkveehouderij Stedem

Ontwerp: elk detail telt

De energiebehoefte in kaart

Succesvolle projecten beginnen met een goed doordacht ontwerp: de complexiteit van een optimaal werkende pv-installatie zit hem nu eenmaal niet alleen in de zonnepanelen zelf. In de eerste plaats dient de energiebehoefte glashelder te zijn: waar en met welk doel wordt de energie opgewekt? Is sprake van een bedrijfsmatige of industriële toepassing, of gaat het om de stroomvoorziening van meerdere huishoudens? Zijn er piekbehoeften om rekening mee te houden? Onze specialisten brengen exact in kaart aan welke energievraag nu en in de toekomst voldaan moet worden.

360° vooronderzoek

Grondig vooronderzoek naar mogelijkheden en randvoorwaarden zijn bepalend voor een ontwerp, dat exact tegemoet komt aan de specifieke klantbehoefte. Wij gaan dan ook niet enkel af op bouwbestekken, maar maken tevens gebruik van fysieke en dronegestuurde locatieinspecties, precisiemetingen en computersimulaties. Dankzij onze in-house ontwikkelde geavanceerde softwaretechnologie zijn we in staat de output naadloos aan te laten sluiten bij de energiebehoefte van onze klanten. Ook, als deze fluctueert. En natuurlijk blijven we onze installaties na oplevering monitoren. Zo kunnen we garanderen dat alle mogelijkheden worden benut en wordt niets aan het toeval overgelaten.

Helderheid in iedere fase

Na een grondige analyse en weging van alle relevante factoren en hun onderlinge relatie – van ligging, omvang, ondergrond en constructie tot de meteorologische impact op de PV-installatie – komen we tot een gedetailleerd ontwerp. Met onderzoeksrapportages, prognoses en stappenplannen brengen we helderheid in iedere fase. Daar gaan we overigens heel ver in: zo heeft onze kilowattuurproductie-prognose een dermate hoge voorspellingswaarde, dat we desgewenst zelfs een productiegarantie kunnen afgeven.

Monitoring en Onderhoud

Voorkomen is altijd beter

PV-installaties zijn relatief onderhoudsarm, maar dat maakt het monitoren ervan niet minder belangrijk. Eventuele storingen of defecten dienen direct verholpen te worden om het beoogde rendement niet te compromitteren.

De specialisten van ETURN Live Monitoring controleren installaties 24/7 op productieprestaties en grijpen direct in waar nodig. Aan de hand van periodieke inspecties stellen we zeker, dat al het materiaal in goede staat verkeert. Voor optimale controle zijn onze servicecontracten bovendien uit te breiden met een opbrengstgarantie.

Supermarkt Geldermalsen