https://www.eturn.eu/signature/eturn-handtekening/logo-eturnx2.png

2

Realiseert de energietransitie

ETURN – realisatie van grootschalige energieprojecten

ETURN ondersteunt projectontwikkelaars, energieleveranciers en vastgoedbezitters sinds 2011 bij de realisatie van de energietransitie. Of het nu gaat om turnkey PV-installaties, de uitvoering van werkzaamheden op onderdelen of om service en onderhoud, ieder ETURN project wordt tot in detail afgestemd op de locatiespecifieke duurzame energiebehoefte.

Wat we doen

Powerful projects in de praktijk

De verduurzaming van energievoorziening is een noodzakelijke investering in de toekomst van onze planeet. Het vervangen van eindige en schadelijke fossiele brandstoffen door natuurlijke elementen vraagt echter niet alleen om vergaande kennis en kunde. Er dient in het kader ook oog te zijn voor economische, technische en maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen. ETURN maakt een soepele en verantwoorde energietransitie met én voor haar klanten waar, met optimaal rendement voor mens en milieu.

ETURN team: gedreven vakmanschap

Gedreven, ervaren, geschoold en gecertificeerd: het ETURN team bestaat louter uit betrouwbare vakmensen, die in veel gevallen al jaren bij ons werken. Ieder ETURN project verloopt volgens een heldere, vooraf uitgewerkte planning en een op de locatie toegespitst veiligheidsplan, vanzelfsprekend gebaseerd op geldende bouw- en installatienormen en -eisen.

Carport Leonberg