Over ons

Powerful projects

Naar een verantwoorde energietransitie met optimaal rendement

De verduurzaming van energievoorziening is een noodzakelijke investering in de toekomst van onze planeet. Het vervangen van eindige en schadelijke fossiele brandstoffen door natuurlijke elementen vraagt echter niet alleen om vergaande kennis en kunde. Er dient in het kader ook oog te zijn voor economische, technische en maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen. ETURN maakt een soepele en verantwoorde energietransitie met én voor haar klanten waar, met optimaal rendement voor mens en milieu.

Samenwerking en expertise

De verduurzaming van energievoorziening is een noodzakelijke investering in de toekomst van onze planeet. Het vervangen van eindige en schadelijke fossiele brandstoffen door natuurlijke elementen vraagt echter niet alleen om vergaande kennis en kunde. Er dient in het kader ook oog te zijn voor economische, technische en maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen. ETURN maakt een soepele en verantwoorde energietransitie met én voor haar klanten waar, met optimaal rendement voor mens en milieu.

Kwaliteit in materiaal en uitvoering

Kwaliteit vormt een cruciale pijler van onze dienstverlening: ieder ETURN project verloopt volgens een heldere, vooraf uitgewerkte planning en een op de locatie toegespitst veiligheidsplan. Daarbij leggen wij de lat bijzonder hoog. Onze mensen, werkwijze en materialen voldoen niet alleen aan de standaard bouw- en installatienormen en -eisen, maar ook aan de hoogste kwaliteitseisen volgens de volgende certificaten:

Het VGM Checklist Aannemers bedrijfscertificaat (VCA) garandeert dat al onze mensen opgeleid zijn om veilig en op een gezonde en milieuvriendelijke manier te werken.

Het InstallQ certificaat toont aan dat onze installateurs voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen.

Het PV CYCLE certificaat garandeert dat onze PV panelen aan het einde van hun levenscyclus ingenomen en gerecycled worden.

Het NEN logo toont aan dat gemaakte afspraken over kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten voldoen aan bepaalde normen volgens het Nederlandse Normalisatie-instituut en stichting NEC.